Het milieu en schone energie

Vier eeuwen menselijke industrie en landbouw is ten koste gegaan van bossen en wouden. Nu zijn wij allen verantwoordelijk voor dit eeuwenoude probleem. Zoals gezegd beslaat Brazilië een territorium van 8,5 miljoen km2, waarvan 45% behoort tot het Amazonegebied. Maar andere biotopen zijn even belangrijk: de resterende oerbossen bij de kust – Mata Atlantica worden ze genoemd – het enorme moerasland van het Pantanal (een van de grootste wetlands van de wereld), de cerrado met zijn savannevegetatie, en de droge woestijnsteppe, de sertão, die te lijden heeft onder een andere vorm van bedreiging, de erosie door het halfdroge klimaat.

Er zijn in Brazilië 53 Nationale Parken, 26 Biologische Reservaten en 21 Ecologische Staten, waarin het milieu beschermd wordt.

Er bestaan verder nog andere beschermde gebieden, waar onder andere de zeeschildpad, de bultrug (een walvissoort) en de zeekoe worden bestudeerd. Het is verboden om mahonie en andere soorten hardhout te exploiteren. Ook het vervoer van dieren en biopiraterij is bij wet verboden.

Alcohol, benzine of beide? De keuze van de chauffeur…

Vanwege de drastische verhoging van de olieprijs besloot Brazilië in 1974, als eerste in de wereld, op grote schaal alcohol (ethanol) als
brandstof voor auto’s te gebruiken. Met het programma Proálcool (voor alcohol) bevorderde de Braziliaanse regering het onderzoek naar
verbetering van technische mogelijkheden voor motoren van auto’s. Het distributiesysteem van ethanol werd uitgebreid, zodat je bij elke
benzinepomp ethanol kon tanken. In 1985 reed al 96% van de auto’s die in Brazilië gemaakt waren op ethanol. Na een tijdelijke terugslag bloeide aan het eind van de jaren 90 het programma met nog meer kracht op.

Vandaag de dag heeft Brazilië de meest productieve industrie voor de vervaardiging van ethanol uit suikerriet en dat tegen prijzen die lager zijn dan die van benzine. De winst voor het milieu is aanzienlijk. Ethanol is een energiebron die niet op raakt. Het gebruik ervan reduceert de uitstoot van kooldioxide (CO2) die anders door auto’s die op fossiele brandstof rijden, geproduceerd zou zijn. Het levert daarom een bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect.

In 2003 lukte het, dankzij Braziliaans onderzoek, een auto te ontwikkelen die rijdt op alcohol of benzine of een mengsel van deze twee. Deze auto wordt Flexible Fuel genoemd. Hij rijdt op elke mogelijke vermenging van alcohol en benzine. Tot augustus van 2006 waren meer dan 2 miljoen van deze voertuigen geproduceerd en in gebruik gebracht.

De belangrijkste energiebron in Brazilië is de zogenaamde witte steenkool, de watercentrales, die voor ongeveer 97% in de elektriciteitbehoefte van het land voorzien. Het gaat hier om een schone energiebron. Het vervuilt niet en geeft geen broeikasgassen. De grootste waterkrachtcentrale van de wereld heet Itaipu en staat in de Paraná-rivier.