Geografie Brazilie

Brazilië beslaat bijna de helft van het Zuid-Amerikaanse grondgebied. Het is verdeeld in vijf politieke en geografische regio’s. Elke regio heeft zijn typische bevolking en zijn eigen natuurlijke, economische en culturele karakteristieken.

Het noorden, met zijn tropisch klimaat, beslaat het grootste deel van het Braziliaanse grondgebied (45%). Vrijwel de hele regio behoort tot het stroomgebied van de Amazone, de rivier met de grootste hoeveelheid water ter wereld. Het gebied bestaat uit het omvangrijkste tropische regenwoud op aarde. Het Amazonebekken bezit de rijkste biodiversiteit van onze planeet. Je vindt er 10 à 20% van alle soorten: 1.5 miljoen gecatalogiseerde planten; 3000 vissoorten; 950 soorten vogels; honderden reptielen, amfibieën en zoogdieren; het aantal soorten insecten is nog onbekend. De gemiddelde hoogte van de bomen is zo’n 35 meter! Al deze natuurlijke rijkdom moet natuurlijk goed bestuurd worden. Dat bestuur houdt zich met velerlei zaken bezig zoals wetenschappelijk onderzoek en hoe de bevolking gebruik kan maken van de natuurlijke hulpbronnen. Er zijn tal van maatregelen genomen om de natuur te beschermen. Enorme gebieden hebben de status van Beschermd Milieugebied, Nationaal Park en Biologisch Reservaat.

In de noordoostelijke regio tref je een droge woestijnsteppe, die in Brazilië de sertão wordt genoemd. Aan de kust echter is het klimaat veel natter en vind je een overweldigende vegetatie van onder andere palmen en kokospalmen. Langs de oevers van de São Francisco ontwikkelt zich een moderne agro-industrie, met onder andere meloenen, papaya’s, mango’s en druiven. De Rio São Francisco wordt de rivier van de samensmelting genoemd, omdat die door zes staten stroomt. Het dichtbevolkte noordoosten is, economisch gezien, de minst ontwikkelde regio. Het toerisme, dat vanwege de schitterende stranden en de historische steden zich ontwikkelt, is een groeiende economische factor. Verder zorgen de petrochemische industrie, textielnijverheid en nieuwe industrietakken voor verdere ontwikkeling. Het zuidoosten is ook tropisch. Het vertegenwoordigt een grote variëteit aan bodemgesteldheid. Er zijn gebergten, valleien en vlakten. Het is de belangrijkste economische regio van het land. Stedelijke omgevingen als São Paulo, Rio de Janeiro en Belo Horizonte bieden een veelheid aan economische activiteiten en diensten. De landbouw concurreert op de wereldmarkt met producten als soja, sinasappels, koffie, suiker/ethanol.

Het industriële gebied in het zuidoosten levert bijna 2/3 van het bruto nationaal product. De regio centraal-west – waar zich de hoofdstad Brasilia bevindt – is met een lage vegetatie bedekt. Het is een soort savanne, die in Brazilië cerrado wordt genoemd. Je vindt er veel plantages van soja, maïs, katoen en veeteelt. In het Pantanal – een wetland, dat drie keer zo groot is als Nederland – zijn de flora en fauna buitengewoon mooi en gevarieerd. Het klimaat in deze regio is tropisch, met veelvuldige zomerregens.

Het zuiden is de koudste regio van het land, waar het soms zelfs vriest en sneeuwt. Er zijn naaldbomen en uitgestrekte grasvlakten, de pampa’s. Veel steden hebben door de Duitse, Italiaanse en Oost-Europese kolonisatie nog steeds Europese trekken. Het is de op één na meest ontwikkelde regio van het land. De landbouw richt zich op de soja, er zijn grote kudden runderen en er zijn veel pluimveehouderijen. De belangenrijkste producten op industrieel gebied zijn textiel, schoenen en ceramiek.